Funktioner der gør redigering til en leg

Indbyggede funktioner der gør redigering til en leg

Produktredigering

Med flere indgangsvinkler til at finde produkter er det altid let for redaktører at finde frem til et specifikt produkt.


PIM’en præsenterer produktinformation på flere logisk inddelte faner, så redaktører altid har fuldt overblik over produktets data. Med anvendelse af typespecifikke inputfelter sikrer PIM’en hele tiden, at redaktører ikke kan indtaste ugyldige værdier.

Todo-lister og rapportering

En effektiv arbejdsgang kræver et konstant overblik.


Derfor indeholder PIM’en en række værktøjer til at sikre redaktørernes overblik, herunder Todo-lister, opgavetildeling, notificering og rapportering.

Styklistehåndtering

Med styklistehåndtering muliggør PIM’en styring af reservedele og tilbehør ved at koble styklister sammen med produkter.


Styklister kan ligeledes indeholde andre styklister, således at en hierarkisk struktur af styklister nemt kan vedligeholdes.

Sprog og markeder samlet

Indbygget i Struct PIM er håndtering af et ubegrænset antal sprog. Oversættelse mellem sprog sker nemt gennem PIM’ens oversættelsesmodul.


Fuld logning af ændringer

Struct PIM logger alle ændringer, der foretages i systemet, og via en enkelt knap er det muligt at se, hvilke ændringer der er lavet på produkter, produktgrupper, attributter m.v., hvornår og af hvem.


Godkendelsesworkflow

På produkter og produkthierarkier er det muligt at anvende et godkendelsesflow, hvor visse informationer skal godkendes, før de kan publiceres.


Hvem, der har rettighed til at gemme, godkende og publicere, styres gennem PIM’ens indbyggede rettighedssystem.

Produkt livscyklus styring

Struct PIM har indbyggede faciliteter til styring af produkters livscyklus, lige fra de er under udvikling, til de er udgået.


Livscyklusstyringen giver mulighed for at styre, hvilke personer, der kan arbejde med produkter afhængig af, hvilket stadie produktet er i.

Avanceret bruger- og rettighedsstyring

Brugere i PIM’en kan oprettes og administreres direkte fra PIM’ens interface. Her er det også muligt meget specifikt at styre, hvilke rettigheder hver enkelt bruger har i systemet.


Hvad en bruger må gemme på produkter, om brugeren må godkende bestemte informationer på et produkt, administrere produkthierarki, globale lister m.v. kan således nemt styres ved hjælp af rettighedssystemet.

Produktattributter

PIM’en tilbyder sofistikeret styring af produkters attributter ved at lade produktgrupper styre, hvilke attributter, der skal udfyldes for hvert enkelt produkt.


Attributter oprettes og administreres ét sted, hvorefter de genbruges på tværs af alle produkter i PIM’en.

Indbygget mediebank

Indbygget i PIM’en er en komplet mediebank. Lagring af billeder og filer foretages nemt ved blot at trække og slippe filer over i mediebanken.


Når billeder og filer først er lagt ind i mediebanken, kan de efterfølgende bruges alle steder i PIM’en.

Globale lister

Med globale lister er det hurtigt at oprette nye lister af indhold, som kan refereres direkte andre steder i PIM’en.


Herved sikrer PIM’en, at data ikke duplikeres, og data derfor kun skal vedligeholdes ét sted.

Bulk update

Med "Bulk update" kan man, på tværs af sortimenter og hierarkier, hurtigt og let opdatere mange produktinformationer på en gang


Import/Eksport

Med Struct PIM kan man importere og eksportere en lang række standard formater.


Det kunne fx. være regneark i xls format til større indlæsninger og redaktionelle opgaver. Det kunne også være XML filer til brug for katalogproduktion i Adobe Indesign.

PDF kataloger

Med et ekstra modul til Struct PIM er det muligt at generere automatiserede pdf kataloger.


Det kunne være produktløsblade eller tekniske prislister. Fælles for alle kataloger er at de er genereret automatisk, baseret på skabeloner der lægges ind i løsningen. På den måde kan selv brugere uden "grafisk forstand" producere de materialer de måtte have brug for.

Virtuelle hierarkier

Organiser dine produkter specifikt til det ønskede formål


Med muligheden for flere salgshierarkier, giver PIM'en dig mulighed for at organisere dine produkter forskelligt til forskellige kanaler - brug fx et hierarki til organisering af dine produkter til B2B, en andet til B2C og et tredje til din automatiske katalogproduktion.

Åbent API

Integrer organisationens IT-systemer med PIM'en


Struct PIM tilbyder et REST-baseret Webservice API, som gør det nemt at integrere alle systemer, hvadenten de skal levere data til PIM'en, eller trække data fra PIM'en.

Dashboard

Hav konstant overblik over dine vigtigste KPI'er


Med PIM'ens dynamiske dashboard er det nemt og hurtigt at opsætte selv komplekse KPI'er og få dem vist på PIM'ens dashboard, så du altid har det fulde overblik over dine produktdata

Du er nået til bunden - vil du starte forfra?